Този сайт използва "бисквитки" от Google и други технологии , за да предоставя своите услуги и да анализира трафика. Вашият IP адрес и потребителски агент са споделени с Google заедно с показатели за ефективността и сигурността, за да се гарантира качеството на услугата, да се генерират статистически данни за използването и да се откриват и адресират злоупотреби.

Трябва ли касовия ни апарат вече да е програмиран с артикули, а не с департаменти както досега ?

Трябва ли касовия ни апарат вече да е програмиран с артикули, а не с департаменти както досега ?

Отностно многократните запитвания от наши клиенти от рода :
Чух, че не мога да работя вече с департаменти , а трябвало да работя с артикули
Чух, че глобили едни затова, че са работили по департаменти а не по артикули
Вярно ли е вече, че трябва да си програмирам целия магазин с артикули

Много клиенти се оплакват, че са чули че данъчните глобявали за това и изпадат в излишна истерия покрай новата наредба Н-18. Търговския обект е бил глобен заради това, че са нямали програмирани артикули на касовия апарат и са работили с департаменти. Това за какво е бил и затворен обекта може да е съвсем различна причина.

Искаме да разясним този въпрос, а именно: Трябва ли касовия ми апарат да е програмиран с артикули, а не по департаменти както си е бил досега според новите измение на Н-18 2018г.

Затова ще уточним малко нещата.

Ако нямате софтуер за управление на продажбите и работите само с касовия си апарат можете да продължите да работите по същия начин.
Търговците работещи със софтуер за управление на продажбите трябва да обновят софтуера си до новите изисквания до 30 септемрви. В него всеки бон ще изписва на отделен ред артикула, единична цена и количеството му. Това е задължително само за тях.
По ваше желание можете да изискате от сервизната фирма да работите и с артикули ( без или с фиксирана цена )

Цитат от наредба Н-18 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чл. 27. (3) Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като
отделни артикули стоките или услугите:
* 1. отнасящи се към данъчна група А;
* 2. с фиксирани цени в нормативен акт;
   3. представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за
измерванията средства за измерване на разход.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 1. отнасящи се към данъчна група А - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък,
за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се
начислява ДДС;
* 2. с фиксирани цени в нормативен акт - определящите се от държавен регулатор или по съответенния търговски закон Цигари и тютюневи изделия е също едно от тях.

ВАЖНО : Всяка една продадена стока трябва да е описана по количество.
Т.е. имате департамент ДРЕХИ в магазина. Тряба на касовия бон да е изписан бр. на дрехитите.
Тъй като няма възможност за сумиране и клиента е  купил 2бр. Ризи и 2бр. Панталона. Тряба да са маркирани на отделен ред. Т.е.

2x15лв. ДРЕХИ 30лв. ( за панталоните )
2x17лв. ДРЕХИ 34лв. (за ризиите )

Чл.26. (1) (Доп.- ДВ, бр.40 от2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова
бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да
съдържа задължително следните реквизити:
7. (доп.- ДВ, бр. 76 от 2017 г.) наименование на стоката/услугата, код на данъчна група,
количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;               Отделен е въпроса , че е силно препоръчително да се съобразите и да разграничите стоките във вашия търговски обект. Т.е. да се избягва група : СТОКИ,РАЗНИ, ДРУГИ. Тълкованието според нас , че ако клиент реши да Ви върне определена стока в касовия бон не е опоменато той какво е купил и какво ще върне, дори и да реши направи рекламация. Нищо не доказва, че е закупено от обекта. При продажба от група СТОКИ може да артикул от фармацефтиката до ядрено гориво. Силно препоръчваме когато организирате вашия търговски обект , да приближите и разграничите различните продукти до Група която е най подходяща за тях. По подразбиране е ясно, че е възможно да имате много стока в обекта. Но нека дадем пример с един хранителен магазин единствено с група СТОКИ. Спокойно може да разграничи стоката на ЦИГАРИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, и т.н.

Така, че моля всички наши клиенти да не се претисняват и да продължат да работят спокойно.

Tags: НАП