Този сайт използва "бисквитки" от Google и други технологии , за да предоставя своите услуги и да анализира трафика. Вашият IP адрес и потребителски агент са споделени с Google заедно с показатели за ефективността и сигурността, за да се гарантира качеството на услугата, да се генерират статистически данни за използването и да се откриват и адресират злоупотреби.

Уважаеми посетители на сайта на Демо Консулт ЕООД www.demo-consult.com,

Моля да се запознаете с правилата за ползване на сайта. Като посещавате http://www.demo-consult.com и използвате информацията в него, Вие се съгласявате с тези правила без допълнителни условия и ограничения.

С настоящите условия се определят правилата за ползване на електронния магазин на Демо Консулт ЕООД, както и взаимоотношенията между Демо Консулт ЕООД и нейните клиенти. Всеки потребител, използващ сайта, е обвързан с правилата на настоящите Общи Условия от момента на влизане в сайта до напускането му. 

Демо Консуле ЕООД си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.

Данни за фирмата

Демо Консулт ЕООД е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство. Адресът на дружеството е гр. Бургас, ул.Лермонтов 41, пощенски код: 8000, ЕИК: 200047735, ДДС номер: BG200047735, МОЛ: Александър Миланов, Банкова сметка IBAN: BG38UNCR70001520290474, Банков Код BIC: UNCRBGSF.

Връзката с Демо Консулт ЕООД се осъществява освен на посочения по-горе адрес и на телефони: (+359 56) 840236, или на имейл адрес: office@demo-consult.com .  

Дефиниции

Продавач – Демо Консулт ЕООД. Продавачът е лицето, с което Клиентът/Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

Клиент/Потребител - Всяко лице, което използва сайта по какъвто и да е начин, което се е съгласило с настоящите Общи условия.

Електронен магазин или Сайт - Интернет сайтът www.demo-consult.com, който служи като онлайн платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Продавач и Клиент за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

Акаунт – елемент от сайта, който е задължителен при покупка, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, който позволява само един клиент да направи Поръчка. [конфиденциалност на данните] Акаунтът позволява достигането до ограничени части на сайта, където са достъпни допълнителни услуги и историята на някои от действията на потребителя. 

Поръчка е заявка, направената от Потребител, за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули) чрез електронния магазин. 

Стока и Услуга - всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

Договор - всеки договор, сключен от разстояние между Демо Консулт ЕООД и Потребител, за покупко-продажба на стоки и/или услуги от Сайта. Настоящите Общи Условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена Поръчка представлява отделен договор. 

Бюлетин, Брошура, Съобщение – електронни информационни средства, отнасящи се за продукти и/или услуги в електронния магазин на Демо Консулт, без обвързване с предоставената информация; същите може да се изпращат и по електронната поща на Потребителя.  

Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.

КУРИЕР - търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги.

Споразумение – уговорка/договор между Продавач и Потребител

Общи правила

Общите условия / Правила са задължителни за всички Потребители на сайта и използването му означава, че Потребителят се е запознал внимателно с тях при всяко негово използване.

Общите условия установяват условията/правилата, при които Потребителят може да използва сайта и неговото съдържание, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между клиента и продавача.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно и по всяко време от Демо Консулт ЕООД, като компанията си остава правото да извършва тези промени без да предупреждава потребителите. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.

При приемането на текущите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние.

Възможно е сайтът да съдържа линкове към външни сайтове, предназначени да дадат допълнителна информация за съответните продукти и услуги, като Демо Консулт не носи отговорност за това, доколко тази информация е точна, изчерпателна и достоверна, и не отговаря за Вашето използване на сайтовете на съответните фирми и организации.

Демо Консулт има правото да прекрати или откаже регистрация на Потребител, без причина и без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.

Възможността за поръчка се отнася само за лица над 18 години. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на акаунт лицето ДЕКЛАРИРА, че е пълнолетно.

Потребителят и Демо Консулт се съгласяват, че електронната комуникация между тях, в това число и използването на верен и конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията помежду им. 

Демо Консулт си запазва правото да помества рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от електронния магазин, съгласно действащото законодателство.

Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на сайта. 

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, от това не произтича недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

Условия за използване на сайта и интелектуална собственост

Договор и политика за продажба по интернет

С изпращането на поръчка в сайта или по телефона, потребителят се съгласява да получи съответната стока и/или услуга от продавача срещу заплащане.

Демо Консуле уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката, както и за всеки етап от нейната обработка. В този смисъл Демо Консулт има право да не достави част или всичките стоки и/или услуги по поръчката. Тогава единствената отговорност на продавача е да върне предварително взетите суми по поръчката, ако има такива.

Договорът от разстояние се счита за сключен в момента на получаване на имейл или обаждане по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка. Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

Всеки Клиент може да използва сайта и да се регистрира, както и да създаде поръчка.

Демо Консулт си запазва правото да ограничи достъпа до услуги, стоки, поръчки, платежни методи и други на който и да било Потребител, по своя преценка без предварително предупреждение или известие. 

Демо Консулт не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

На всеки потребител е позволено да има само един акаунт в сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включен ДДС.

Цените в сайта, които са задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.

Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв.

Доставката не е включена в цената на продукта, както и дължимите такси при плащане. Преди завършването на поръчката Демо Консулт ще посочи в сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

Демо Консулт си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиента.

При представянето на стоките и услугите Демо Консулт си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и т.н.), които може да не са включени в цената на продукта.

Демо Консулт ЕООД не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта.

Демо Консулт ЕООД може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Периодът, обхватът и стойността на валидност се определят едностранно от Демо Консулт ЕООД.

Възможно е, след закупуването на стока или услуга, Демо Консулт ЕООД да поиска по предоставения при регистрация имейл на клиента Рецензия относно закупената стока или услуга.

Поръчка

Условия за плащане и фактуриране

Демо Консуле ЕООД предоставя следните начини на разплащане:
Плащане в брой:
Плащането се извършва на място в магазина;
Плащане с наложен платеж
Плащането се извършвана в момента на доставката, след като пратката е отворена и прегледана. Клиентът получава гаранционна карта, касов бон и фактура (по желание);
Плащане с карта:
Плащането може да се извърши и с дебитна или кредитна карта онлайн или на каса в  магазина на Демо Консулт. Поддържаните карти са:
Maestro
Visa
Visa electron
MasterCard
Borika
*Необходимо условие при плащане през виртуален ПОС е да имате направена регистрация. Регистрацията на клиентите става в Интернет страницата на Оператора. Задължително изискваната информация е следната: име, презиме, фамилия, ЕГН и адрес за кореспонденция, телефонен номер, имейл. Тук се въвежда и избраната от клиента парола.

Плащане с банков превод
Можете да направите превод на следната сметка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG38UNCR70001520290474
BIC код:     UNCRBGSF
*Като основание за плащане е достатъчно да посочите избрания от Вас продукт или номер на поръчката.

След извършване на поръчката ще получите проформа фактура за плащане и след като платите, ние ще изпратим поръчаната стока до желания адрес;

Покупка на изплащане:

В търговския обект на Демо Консулт  можете да кандидатствате за отпускане на кредит за стока на изплащане при:

TBI Credit

*Кандидатства се само с  лична карта на клиента.

Цените на стоките и услугите във Демо Консулт са крайни и включват ДДС, според действащото законодателство.

Демо Консулт си запазва правото да поиска авансово заплащане на стока със заплащане по банков път. При такъв случай клиентът получава проформа фактура за авансово плащане с посочени банкови сметки и поръчката започва изпълнение едва след получаване на капаро или на цялата сума.

Касов бон и/или фактура се издават при всяко плащане на стока и/или услуга, извършена от клиента. Всеки клиент се съгласява да получава касовия бон/фактурата физически заедно с закупената стока или по електронен път – изпратена на вписания в клиентския акаунт имейл. 

При изготвянето на фактура клиентът е длъжен да представи цялата необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването ѝ. Ако това не бъде изпълнено, Демо Консулт ще издаде само касов бон. 

Потребителят е единственият отговорен за верността на предоставената информация в акаунта си. За да се изготви фактурата, клиентът трябва да се увери, че информацията, посочена в поръчката, е пълна, вярна и точна. 

Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на Договора от разстояние, и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

В случай, че Демо Консулт не получи плащане съгласно избрания от клиента начин, Демо Консулт има право да счита поръчката за невалидна.

Доставка

 

Демо Консулт си запазва правото сроковете и наличността на продукти и на доставка да се уточняват по телефон или имейл, в момента на обработка на поръчката Демо Консулт  не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или с доставка за определен период и/или не са налични в склада на Демо Консулт.

Цените в сайта са в лева и с включен ДДС. В цената на продукта не се включва стойността на доставката и дължимите такси при плащане. Потребителят е длъжен да посочи коректен адрес, телефон и имейл за потвърждение на извършената поръчка, за да може тя да бъде задействана. Наличието на непопълнени полета за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация, не обвързва Демо Консулт със задължението за изпълнение на поръчката. 

Демо Консулт  предлага на всеки клиент възможността да вземе продукта директно от магазина на Демо Консулт (Бургас, ул.Лермонтов 41), без да плаща за доставка. 

Времето за доставка се изчислява в работни дни. 

Демо Консулт заявява, че продуктите, които са поръчани и са на склад, ще бъдат изпращани едва когато плащането бъде извършено. 

Доставчикът на пощенските услуги встъпва в отговорност за продуктите по време на транспортиране.  

Демо Консулт съветва клиентите да отварят поръчките си пред куриера, и при наличието на повреда да уведомяват незабавно доставчика на пощенската услуга. 

Начин на доставка

Демо Консулт доставя стоката до Вас с помощта на куриерски компании Еконт експрес, Спиди, ако се намирате в провинцията. В рамките на град Бургас доставките се извършват с транспорт на Демо Консулт.

Кога ще получа пратката    

Доставката се извършва в рамките от 24 до 48 часа след поръчката - в зависимост от наличностите и Вашето местоположение.  За територията на град Бургас доставките се извършват в рамките на работния ден или до 24 часа.

    Какво Ви се доставя

Поръчаната стока се доставя с необходимите  документи - фактура за покупката, гаранционна карта.

Всяка пратка трябва  да бъде отворена и прегледана преди заплащането на наложения платеж. Ние настояваме за това!

Демо Консулт  извършва доставката на стоките само на територията на Република България.

Ако даден продукт не може да бъде доставен до Клиента, Демо Консулт е задължена да го уведоми. 

Преди завършване на поръчката Демо Консулт ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати (ако има такива).

Детайлите по отношение на доставката на стоките не представляват договорно задължение от страна на Демо Консулт ЕООД за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от продавача, че ще достави стоката, не е спазена.

Демо Консулт или представител на избраната от клиента куриерската фирма се ангажират да уведомят клиента по телефона или имейл, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

Рискът от загуба или повреда на закупените продукти преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраната от Демо Консулт компания за куриерски услуги, приеме стоките.

Политика за връщане и отказване от Договора от разстояние

В срок от 14 дни имате възможност да се уверите , че  избраният от Вас продукт наистина отговаря на очакванията и изискванията Ви.

Ако не сте доволен от покупката можете да я  върнете или да замените стоката с друга!

Разходите по връщането са ЗА ВАША СМЕТКА!

Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Ако клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, гаранцията влиза в сила считано от датата на приемане на последната поръчка. 

 

Стоката трябва да бъде без наранявания и в изряден търговски вид.

Всички прилежащи към нея продукти и аксесоари трябва да са налице – кашони, книжки, дискове, пликове, брошури, рекламни материали и т.н. 

Демо Консулт  има право да откаже връщането на стока, която не отговаря на горепосочените условия.

Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009г.

Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на: 

  1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
  2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.

...

(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Наличие на несъответствие с описанието, което сте прочели на сайта. В този случай имате право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с нова и корекция на разликата в цената.
 

Нарушена опаковка или неработещ продукт до 24 часа от получаването. Можете да изискате замяна на стоката още при получаването, ако установите, че е в лош търговски вид или до 24 часа след получаването, ако не работи коректно.
 

Объркана стока при доставката. Ако установите, че стоката, която Ви доставя куриерът е различна от тази, която сте поръчали, можете да я върнете на куриера, за да бъде изпратена правилната стока. 

Клиентът е длъжен да информира Демо Консулт за намерението си да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения срок. 

При проблем със закупените стоки можете да се свържете с нас на телефони: (+359 56) 840236, или на имейл адрес: office@demo-consult.com

Възстановяването на сумата се извършва по банков път или чрез наложен платеж в офиса на куриера, или на каса в офиса на Демо Консулт.

Клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от клиента не може да бъде доставена от продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума в срок от 14 дни от датата, на която продавачът е установил този факт, или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за прекратяване на договора.


Правото на отказ НЕ се прилага в следните случаи:

за консумативи, батерии, канцеларски материали,филтри , разпечатани от клиента;

за принтери с разпечатани консумативи от клиента;

за стоки и услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Демо Консулт не е в състояние да контролира;

за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;

за стоки, които поради своето естество са потребими, или не могат да бъдат върнати, или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

за аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани и/или активирани и/или регистрирани от потребителя;

за стоки, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя;

когато клиентът изрично е поискал от продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Когато при такова посещение Демо Консулт  предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

когато не е изпълнено условието при поръчани повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт да е разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани;

предоставяне на услуги, транспорт на стоки, отдаване под наем, развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение. 

при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Демо Консулт;

при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Ако стоката е с модифициран или изтрит софтуер различен от първоначално получения от клиента

Условия за връщане или замяна:

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на продукта като втора употреба, или по избор на клиента да му доставим продукта обратно за негова сметка.

Всеки продукт трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка: аксесоари, дискове, ръководства, транспортна опаковка, оригинална гаранционна карта и всички документи, с която е бил доставен;

Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;

Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;
Ако опаковката е с оригинални залепени стикери от производителя, то те трябва да бъдат внимателно махнати или срязани внимателно с макетен нож

Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива и други външни белези;

Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;

Ако стоката е с модифициран или изтрит софтуер, следва да бъде възстановен до фабричния инсталационен вид.

Гаранция

Демо Консулт предлага продукти, които са в съответствие както с действащото законодателство, така и с гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, на тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, някои от продуктите може да разполагат и с допълнителна Търговска гаранция. Това ще бъде уточнено в Гаранционната карта, съпровождаща стоката, в която ще присъстват и точните Условия за гаранцията.

Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция Демо Консулт отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба.

Демо Консулт, както и производителите, имат правото да издават гаранционните карти.

Продуктите, които са предадени с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от сервизните мрежи на производителя в рамките на гаранционния период, ако има такъв в страната. Сервизните мрежи, оторизирани от производителя, поемат цялата отговорност за продукта при ползване на гаранция, при посочените от тях условия. Условията за предоставяне на гаранция могат да варират в зависимост от производителя и се определят от търговската политика на всеки производител на национално ниво. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени в оригиналната гаранционна карта. При дефект в гаранционния срок се обърнете за консултация чрез телефоните, посочени в гаранционната карта. Подробностите по решаване на гаранционни казуси се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.

Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба;

Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касов бон) и гаранционна карта;

Сервизният център на Демо Консулт обслужва стоките, които са издадени с нейна гаранционна карта. Стоките трябва да са с всички документи за покупка, гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема. 

Процедура за прием в сервиза: 

Прием в сервиз: Дефектните продукти трябва да бъдат доставени до Демо Консулт  или с куриерска фирма на адрес: Бургас, ул. Лермонтов 41, за сервиз Демо Консулт ЕООД.

Установяване на дефект: След получаването на продукта в сервизния център, той се завежда в сервизния център и се диагностицира от нашите специалисти. Извършват се необходимите действия за отстраняване на дефекта.

Изпълнение на гаранцията


Начини за изпълнение на гаранцията могат да бъдат: ремонт на продукта; възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение; частична или цялостна замяна.
Всеки от изброените по-горе случаи трябва да бъде изпълнен в рамките на един календарен месец. Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза. Този период се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника в сервиза. 

Връщане на стоката към клиента:

 След привеждането на продукта в изправно състояние, той може да бъде получен в офиса на Демо Консулт ЕООД  или да бъде изпратен обратно до адреса по куриер, според желанието на клиента. Възможно е в някои населени места доставката да отнеме повече време, като Демо Консулт не носи отговорност за това.

Демо Консулт издава гаранционните карти, както на хартиен носител заедно с поръчания продукт, така и в електронен формат на посочения от клиента имейл адрес или чрез добавянето им в акаунта на клиента.

В случай, че клиентът получи продукт без гаранционна карта, документ за покупка или друг проблем, той е длъжен да сигнализира на телефони: (+359 56) 840236 или на имейл адрес: office@demo-consult.com в срок до 48 часа от получаването на стоката. В случай, че клиентът не уведоми Демо Консулт за липсата на гаранционната карта или други документи в този срок, ще се счита, че такива са били предоставени от продавача.

Потребителят е длъжен редовно да актуализира данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото Демо Консулт ще ги използва при попълването и издаването на гаранционните карти и други документи. Демо Консулт няма да преиздава гаранционни карти, издадени въз основа на грешни или стари данни, които клиентът не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните стоки.

За допълнителна информация и/или при проблем се свържете с нас на телефон:  (+359 56) 840236

Информация на потребителите

Демо Консулт е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 252923.

Всякаква лична информация, която изпращате нa www.demo-consult.com с цел получаването на продукти и/или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Потребителите нямат правото да изпращат от или към този сайт никаква неприлична, незаконна, обидна, клеветническа, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законите. При осъществяване на поръчка клиентите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат включени в базата данни и обработвани, архивирани, използвани без териториално и/или времево ограничение от Демо Консулт, по електронен път за цели като: доставка, потвърждение, фактуриране на поръчани стоки и услуги; проверка, потвърждаване, обработване на плащания и трансфери; осигуряване на достъп до услуги; осигуряване на гаранционно обслужване на стоките; изпращане на брошури, известия и съобщения, промоции, реклама и маркетингови цели; отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчката; контактуване с Клиенти; статистически цели; обслужване на клиенти.

Демо Консулт не продава и не отдава под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от потребителите лична информация на трети лица. Можете да се запознаете подробно с политиката ни за защита на личните данни  ТУК [конфиденциалност на данните] 

Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.

Личната информация на клиента може да бъде предоставена на съответните държавни органи, на основание и в рамките на Закона, и вследствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

Потребителят се съгласява и разрешава на Демо Консулт да предоставя личните му данни на други дружества, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона, и с които е в партньорски взаимоотношения. Такива дружества са куриери, банкови и финансови институции, застрахователни дружества, доставчици на маркетингови услуги, партньори от Партньорската мрежа или дружества, с които Демо Консулт може да развива общи програми и дейности, относно предлаганите стоки и услуги.

Декларация за отказване от отговорност

Демо Консулт е положила и полага всички грижи информацията в сайта да е пълна, точна и достоверна. В същото време, Демо Консулт не може да гарантира абсолютната липса на грешки или неточности в тази информация, и не носи никаква отговорност  за каквито и да било загуби, възникнали от достъпа, използването или невъзможността от използване на информацията в сайта, включително за загуби от непълна или неточна информация. Демо Консулт уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията на стоките. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия.  Характеристиките, описанията и цените на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия.

Демо Консулт ЕООД не носи отговорност за загуби, причинени от неблагоприятни последици от достъпа до сайта, например компютърни вируси, които могат да нанесат щети на Вашия персонален компютър, таблет, или смартфон. 

Демо Консулт си запазва правото по всяко време да прави промени и допълнения в сайта без предварително уведомяване, и без да носи отговорност за последствията или каквито и да било загуби причинени от подобни изменения и допълнения в съдържанието на сайта. Демо Консулт не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това. Демо Консулт не носи отговорност за действията, на който и да било потребител на сайта.

Демо Консулт при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е щети, в това число, но не само: пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

Реклама и бюлетин

Всеки потребител при регистрация в сайта се съгласява по подразбиране да получава промоционални брошури, бюлетини, известия и други специални предложения от Демо Консулт. 

Всеки потребител може по всяко време да се откаже от получаване на рекламни материали по имейла си: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; Чрез използването на специална част в акаунта си; Чрез обаждане на посочените телефони за контакт с Демо Консулт ((+359 56) 840 236, Писмено на имейл : office@demo-consult.com

Всеки клиент, с приемане на настоящите условия, се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти – повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса. 

Демо Консулт си запазва правото да избира към кого да изпраща такава информация, както и да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.

Демо Консулт не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

Отказът за получаване на рекламни материали и известия не означава отказ от настоящия договор.

Форсмажорни обстоятелства

Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидено или непредотвратимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Събития, влизащи в тази категория, могат да бъдат природни или стихийни бедствия,  блокади, пожар, производствени аварии и други. 

Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на събитието то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди. 

Спорове и приложимо право

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

С посещението, използването, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, или услуга, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия. 

Споровете, които могат да настъпят между клиент и Демо Консулт  ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.demo-consult.com

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

                                   До .........................................................

                                                   /името на търговеца/

                         ................................................................................

                                                            /адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.................................................................................................................................................

........................................................................................................./описание на продукта/

Стоката е поръчана на ...........................

Стоката е получена на ............................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

........................................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с.............................................................................................. /Адрес на потребителя/

Моля, сумата от поръчката ми да бъде изплатена по следната моя банкова сметка:

IBAN:.........................................................................................................

при банка:..................................................................................................

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Изтеглете оттук

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.